OMconference logo

Spreker

Yasmien Naciri

Business developer, changemanager & entrepreneur | Author & Columnist @GVA

Yasmien Naciri is Impact ondernemer, business developer, zaakvoerder, één van deze termen eventueel, auteur, columniste en gastdocente. Daarnaast is ze ook bekend als onderneemster, voormalig wetenschappelijk medewerkster aan Universiteit Antwerpen en oprichtster van verschillende projecten. Naciri zette zich de afgelopen jaren in rond armoede, jeugd, onderwijs en ondernemerschap. Sinds 2014 is ze een bekende stem in het maatschappelijke debat en focust ze zich op maatschappelijke uitdagingen, vernieuwende projecten en beleidsvoorstellen.

Denken én doen zijn twee begrippen die voor haar hand in hand gaan. Zo pleitte ze in 2015 bij voormalig minister van Economie en Werk Philippe Muyters voor een apart statuut voor student-ondernemers, waar ondertussen duizenden jongeren een beroep op konden doen. Naciri is ook oprichtster en voorzitter geweest van een organisatie voor ontwikkelingshulp die zich inzette voor gelijke toegang tot stromend water en voor gelijke onderwijskansen in Marokko. Met haar organisatie zorgde ze voor de heropbouw van 15 dorpsscholen om zoveel mogelijk jonge meisjes in de klas te krijgen.

Daarnaast is ze is ook de bedenkster en oprichtster van Fleks vzw, een open jeugdwerking in Antwerpen waar jongeren worden gestimuleerd om te ondernemen – zelf botste ze op drempels als jonge onderneemster, daarom ijverde ze ook voor het student-ondernemerstatuut. Ondertussen heeft ze de organisaties verlaten omdat ze zeer sterk gelooft in de kracht van duurzaamheid en andere jongeren kansen wil bieden door haar eigen ruimte af te staan. Vandaag zet ze zich naast haar werk als algemeen manager vrijwillig in bij verschillende bestuursraden uit de onderwijs-, jeugd-, cultuur- en armoedesector waaronder de koepelorganisatie van alle jeugdwerkingen in Vlaanderen, Formaat vzw, de Ancienne Belgique en Literatuur Vlaanderen.

Naciri heeft een breed interesseveld – ze is ervan overtuigd dat er geen andere optie is als je maatschappelijke uitdagingen wil aanpakken. Daarom is ze het liefst bezig rond innovatie en changemanagement, beleidsvorming, strategische communicatie, inclusie en sociale mobiliteit.

 

🎤 Powered by Read My Lips

 

Wanneer

-

Waar

Categorie

Placeholder

Talk

Inclusie op de werkvloer en branding

Jarenlang was diversiteit een begrip waar volop mee werd uitgepakt. Ondertussen hebben we het begrip vervangen door “inclusie” omdat er een verschil bestaat tussen hetgeen we waarnemen en hoe we er al dan niet mee omgaan. Alleen blijkt dat we ook nu in een gelijkaardige valkuil trappen door inclusie te benaderen als een trend, een waarneming, en dus te vaak als "een verpakking". Na enkele jaren expertise te hebben opgebouwd in de communicatiewereld weet Naciri maar al te goed waar die blinde vlekken liggen bij communicatiebureaus en ook bij HR, waar men al te vaak z’n toevlucht neemt tot imago- en rekruteringscampagnes, als antwoord op "we vinden ze niet". Yasmien Naciri wijst graag op denkfouten, de inclusiebusiness en -consultants waar gretig een beroep op wordt gedaan, maar waar men vaak te laat beseft dat men aan de oppervlakte blijft. Dat inclusie een positieve invloed heeft op welzijn en de financiële resultaten van een bedrijf, is geen geheim meer. De vraag die we ons moeten stellen is hoe we aan de slag gaan met een inclusief (personeels)beleid op maat van de organisatie, een beleid dat niet wordt uitbesteed aan bureaus, consultants of coaches. Inclusie is namelijk géén "project" of "werkgroep", maar een rode draad doorheen de organisatie- en bedrijfscultuur waar iedereen zich in moet vinden. Om dat waar te maken is de HR-afdeling van enorm belang om die kruisbestuiving in alle departementen te realiseren. Alles valt en staat bij HR, ook het welzijn van elke werknemer, want zoals onderzoek ons leert, is retentie minstens even belangrijk als aanwerving & rekrutering.

Bestel jouw super early bird ticket voor 16 juni